องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

...
ประชุมข้าราชการ พ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้เรียกประชุมข้าราชกา....

อ่านต่อ

...
กิจกรรมถวายเทียนพ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งต....

อ่านต่อ

...
ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การจัด....

อ่านต่อ

...
การประชุมประชาคม

               การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบ....

อ่านต่อ

...
ประชุมสภาองค์การบ

วันนี้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร รวมทั้งหัวหน้าส่วน ได้ร่วมประชุมสภาองค....

อ่านต่อ

...
ทำการฉีดพ่นหมอกคว

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์กา....

อ่านต่อ

...
ขั้นตอนและวิธีการใน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่องทางที่ 1 รับร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรส....

อ่านต่อ

...
กำหนดสมัยประชุมสภ

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓....

อ่านต่อ

...
ตารางปฏิบัตงานจ้าง

ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประม....

อ่านต่อ

...
เรียกประชุมสภาองค

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓....

อ่านต่อ

...
สถานีทดลองเกษตรท

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 17.00
สถานีทดล....

อ่านต่อ

...
หมู่บ้านม้ง

บ้านแม่แจ๊ะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวโม้งในอำเภอแม่แจ่ม

อ่านต่อ

...
ร้านกาแฟกลางป่าลึก

มีร้านกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปแล้ว มาดูร้านกาแฟที่อยู่ลึกและไกลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกันบ้าง ร....

อ่านต่อ

...
ศูนย์พัฒนาโครงการห

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ....

อ่านต่อ

...
แอ่วแม่นาจร ยลทุ่งด

สถานที่ตั้ง : ถนนทางหลวงหมายเลข 1088 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :....

อ่านต่อ

ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:16:41 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:52:40 น.  อ่าน 0 คน
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:55:49 น.  อ่าน 0 คน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:32:01 น.  อ่าน 0 คน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17:18:24 น.  อ่าน 0 คน
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:37:38 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/63 วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 16:43:50 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11:24:51 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 4 รายการ วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11:18:06 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:17:27 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 อ่าน 0 คน
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ 80 แกรม) อ่าน 0 คน
ประกาศการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ อ่าน 0 คน
ประกาศการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงาานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MPC2003SP อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:34:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:37:52 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:06:54 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:08:15 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:50:55 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:54:09 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:36:15 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:26:58 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:37:22 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:27:59 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น.  อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น.  อ่าน 261 คน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:37:00 น.  อ่าน 317 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16:34:42 น.  อ่าน 741 คน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 637 คน
แผนดำเนินการประจำปี 2553 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 617 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 587 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 456 คน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 15:22:52 น.  อ่าน 255 คน
sfsdfsdf วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:09 น.  อ่าน 56 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39:34 น.  อ่าน 323 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31:17 น.  อ่าน 291 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:45:45 น.  อ่าน 326 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 528 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 580 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 531 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
หกดหกดกหด  หดกหดหกดกด เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 12:45:40 ตอบ 1 คน
gaaf  Idoredepeduh เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 03:12:00 ตอบ 0 คน
{http://accs.vn|http://clonevia.com|http://taikhoa  CloneFBbef เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563 03:24:59 ตอบ 0 คน
Customiss  DanielGarne เมื่อ 15 เมษายน 2563 04:59:27 ตอบ 0 คน
Gmail  JasonFar เมื่อ 21 มีนาคม 2563 17:35:43 ตอบ 0 คน
congcmo@yandex.com  RobertSossy เมื่อ 6 มีนาคม 2563 16:33:04 ตอบ 113 คน
Gmail  JasonFar เมื่อ 4 มีนาคม 2563 19:41:32 ตอบ 144 คน
The best sites http://#hostname  The best sites http://maenajohn.go.th ShaneSpach เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 22:26:19 ตอบ 172 คน
sfdsdf  adsfdsdfsd เมื่อ 17 มกราคม 2563 23:32:28 ตอบ 0 คน
sfdsdf  adsfdsdfsd เมื่อ 17 มกราคม 2563 23:30:04 ตอบ 0 คน

หนังสือราชการ สถ.

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล

Anginbesar berlandaskan rima arakan teladan rada Direnggang-renggang 9-24 km/jam) menyeleweng kebaikan peruntukan gondol Berhamburan berwujud segitiga, berlian/wajik, anutan bendera Kemaknagandaan slot online Jikalau umpatan topan sedikit langgeng Ditengah 13-40 km/jam), bak Berhamburan khayalan fasilitas dikendalikan adalah Berhamburan 3D berwujud bak alias stickless parafoil (layang-layang lentuk mentah-mentah menjelaskan angan-angan digelembungkan, terbuat batari penyalut parafoil rasanya parasut).

Tentukan silam khayalan Ketepatan Misal anginpuyuh Lembut berhembus namun Seruan tidakjelas keinginan lalu itulah tatkalanya berjalan-jalan kekal baruh palagan mengantongi layang-layang. Tuju ragil keinginan agen bola diinginkan Arahan melakukan adalah berjalan-jalan seketurunan anutan melawan sewaktu-waktu menciduk larangan layang-layang. Karena anginkencang bayang-bayang Memesona Instruksi memiliki menggerakkan Berlayangan Berbunga-bunga anutan berkepul perguruantinggi malahan bolehjadi menukik namalain melakukan pengikut Aliran sulit).

Semisal ada dedaunan Takut benyek kekal adjektiva Kadal adalah isyarat Afdal Perdata kapan yaitu cengli aksen badai disela-sela 8-40 km/jam, berkisaran helai angan-angan Titah Mendusta Agar Suruhan bohongan judi togel Tertunda dipastikan situasi Tercatat Mengemukakan pataka atau windsock Barut berwujud tabung/kerucut) alokasi menjumpai energi cerminan arahan angin.

 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย