องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

...
ประชุมเพื่อวางแผนจ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อร่วมกันวางแผนจัดทำแบบประเมิน LPA ....

อ่านต่อ

...
Big Cleaning Da

เป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย "ลดป่วย ลดตาย ด้วยไข้เลือดออก"....

อ่านต่อ

...
แจกต้นกล้าพืชผักสวน

อบต.แม่นาจร ร่วมกับ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และโครงการ"เกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล" ทยอยแจ....

อ่านต่อ

...
กิจกรรม Big Clea

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปล....

อ่านต่อ

...
หกรรมผ้าตีนจกและผ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกิจกรรมมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพัน....

อ่านต่อ

...
ประชาคมตำบล

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้จัดประชุมประชาคมตำบลแม่นาจร เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดรังกับ....

อ่านต่อ

...
คำสั่งคณะกกรมการโ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 เ....

อ่านต่อ

...
ประกาศองค์การบริห

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (กรณีเหตุพิเ....

อ่านต่อ

...
ประกาศองค์การบริห

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ปรเภทวิชาก....

อ่านต่อ

...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระ....

อ่านต่อ

...
ประกาศองค์การบริห

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจี เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (กรณีพิเศษ) ....

อ่านต่อ

...
ประกาศผลการสอบค

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง....

อ่านต่อ

...
หมู่บ้านม้ง "บ้านแม่แ

ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านแม่แจ๊ะ 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 ประวัติหมู่บ้าน (บันทึกข้อมูล พฤษภาคม 2545) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 หรือประมา....

อ่านต่อ

...
ร้านกาแฟกลางป่าลึก

มีร้านกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปแล้ว มาดูร้านกาแฟที่อยู่ลึกและไกลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยกันบ้าง ร้านนี้ชื่อว่าร้านกาแฟ "Hot Coffee" ตั้ง....

อ่านต่อ

...
ศูนย์พัฒนาโครงการห

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนให....

อ่านต่อ

...
สถานีทดลองเกษตรท

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 17.00 สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอน....

อ่านต่อ

...
แอ่วแม่นาจร ยลทุ่งด

สถานที่ตั้ง : ถนนทางหลวงหมายเลข 1088 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด : 18.687996,98.377323 แม่นาจ....

อ่านต่อ

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:24:29 น. อ่าน 68 คน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:51:28 น. อ่าน 589 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 4/59 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:56:43 น. อ่าน 202 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 3/59 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:56:14 น. อ่าน 204 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/59 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:55:21 น. อ่าน 193 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/59 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:53:32 น. อ่าน 773 คน
รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:27:07 น. อ่าน 276 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:09:02 น. อ่าน 232 คน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10:51:49 น. อ่าน 698 คน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10:47:14 น. อ่าน 271 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:36:29 น. อ่าน 0 คน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:13:36 น. อ่าน 0 คน
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนน คสล. ม.3-ม.17 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:51:26 น. อ่าน 0 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00:17 น. อ่าน 21 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:57:42 น. อ่าน 16 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:56:03 น. อ่าน 19 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:44:06 น. อ่าน 16 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:43:07 น. อ่าน 17 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:42:01 น. อ่าน 12 คน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:29:25 น. อ่าน 9 คน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:49:30 น. อ่าน 824 คน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 14:01:16 น. อ่าน 844 คน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 11:30:05 น. อ่าน 970 คน
ร่างแผนสามปี 2558-2560 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 1,180 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น. อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น. อ่าน 261 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16:34:42 น. อ่าน 741 คน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:37:00 น. อ่าน 317 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 456 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 587 คน
แผนดำเนินการประจำปี 2553 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 617 คน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 637 คน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 15:22:52 น. อ่าน 255 คน
sfsdfsdf วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:09 น. อ่าน 56 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39:34 น. อ่าน 323 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31:17 น. อ่าน 291 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:45:45 น. อ่าน 326 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 531 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 580 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 528 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
  episeePhenVapy เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:55:54 ตอบ 0 คน
  TomiBonz เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:51:23 ตอบ 0 คน
  Biariacreelve เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:45:48 ตอบ 0 คน
  Speedy Cash  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:39:36 ตอบ 0 คน
  episeePhenVapy เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:38:45 ตอบ 0 คน
  GofeSonyreon เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:34:25 ตอบ 0 คน
  Money Loan  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:32:33 ตอบ 0 คน
  Everettarene เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 10:06:43 ตอบ 0 คน
  Online Payday Loans  เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 09:48:57 ตอบ 0 คน
  GofeSonyreon เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 09:40:00 ตอบ 0 คน

หนังสือราชการ สถ.

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ