องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

 หกดหกดกหด หดกหดหกดกด เมื่อ 24-06-2563 12:45:40 ตอบ 1 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 gaaf Idoredepeduh เมื่อ 03-06-2563 03:12:00 ตอบ 0 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 {http://accs.vn|http://clonevia.com|http://taikhoa... CloneFBbef เมื่อ 08-05-2563 03:24:59 ตอบ 0 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 Customiss DanielGarne เมื่อ 15-04-2563 04:59:27 ตอบ 0 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 Gmail JasonFar เมื่อ 21-03-2563 17:35:43 ตอบ 0 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 congcmo@yandex.com RobertSossy เมื่อ 06-03-2563 16:33:04 ตอบ 113 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 Gmail JasonFar เมื่อ 04-03-2563 19:41:32 ตอบ 144 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 The best sites http://#hostname The best sites http://maenajohn.go.th ShaneSpach เมื่อ 04-02-2563 22:26:19 ตอบ 172 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 sfdsdf adsfdsdfsd เมื่อ 17-01-2563 23:32:28 ตอบ 0 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 sfdsdf adsfdsdfsd เมื่อ 17-01-2563 23:30:04 ตอบ 0 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
 dsfsdfsdfsdf adsfdsdfsd เมื่อ 14-01-2563 14:10:44 ตอบ 4 คน
Notice: Undefined index: admin in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/viewallboard.php on line 55
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย