กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดด้านงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160513162152-001.pdf in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/function.php on line 244 byte
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ