องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี


"#ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล #กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  หรือช่องทางออนไลน์ ได้แก่Facebook กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมแอปพลิเคชัน Justice Care เว็ปไซต์ www.jfo.moj.go.th สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด) ☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77
การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี

    
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
218
เดือนนี้
3,153
เดือนที่แล้ว
3,105
ปีนี้
6,258
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.238.186.43
Server Time is : 2021-02-28
02:17:39am