องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประกาศสภาอบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์...


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปี 2564


1.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564


2.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564


3.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564


และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565


ในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศสภาอบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี  2564

     ดาวน์โหลดเอกสาร 405.66 KB
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
2,286
เดือนที่แล้ว
4,106
ปีนี้
12,781
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.238.174.50
Server Time is : 2021-04-17
12:01:59pm