องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:09:27 น. อ่าน 0 คน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:14:42 น. อ่าน 0 คน
....
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:22 น. อ่าน 0 คน
....
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11:13:48 น. อ่าน 0 คน
เชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อป....
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:10:42 น. อ่าน 0 คน
....
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข
 
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:29:33 น. อ่าน 0 คน

สำหรับคาถาป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข สามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ....

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
 
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15:34:42 น. อ่าน 0 คน

เนื่องด้วยปรากฏว่าในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านอมลาน  ตำบลกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  มีสุกรเกิดโรคระบาดชิดโรคพีอาร์อาร์เอส

....
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:17:29 น. อ่าน 0 คน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16:34:27 น. อ่าน 0 คน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

....
อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04:26 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

....
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:02:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1669การแจ้งอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย
 
ประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1669การแจ้งอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 22:41:37 น. อ่าน 0 คน
....
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:13:27 น. อ่าน 0 คน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่องทางที่ 1 รับร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ 053-035-282 โทรสาร 053-035-283

ช่องทางที่ 2 รับร้องเร....

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ  ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
 
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10:49:35 น. อ่าน 0 คน
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓....
ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบ
 
ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10:55:50 น. อ่าน 0 คน

ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง....

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10:43:21 น. อ่าน 0 คน

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓

....
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน มิถุนายน 63
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน มิถุนายน 63
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13:10:32 น. อ่าน 0 คน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและรักษาการณ์เวลากลางคืนประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 63....
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13:26:48 น. อ่าน 0 คน
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน 2563....
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA)
 
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:49:01 น. อ่าน 0 คน
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิก ล....
คำสั่งคณะกกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 
คำสั่งคณะกกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:42:33 น. อ่าน 0 คน
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 เพื่อเป....

Total 75 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว