องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04:26 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

....
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:02:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1669การแจ้งอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย
 
ประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1669การแจ้งอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 22:41:37 น. อ่าน 0 คน
....
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:13:27 น. อ่าน 0 คน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข่องทางที่ 1 รับร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร โทรศัพท์ 053-035-282 โทรสาร 053-035-283

ช่องทางที่ 2 รับร้องเร....

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ  ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
 
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10:49:35 น. อ่าน 0 คน
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓....
ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบ
 
ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบ
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10:55:50 น. อ่าน 0 คน

ตารางปฏิบัตงานจ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง....

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10:43:21 น. อ่าน 0 คน

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปั พ.ศ.๒๕๖๓

....
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน มิถุนายน 63
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน มิถุนายน 63
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13:10:32 น. อ่าน 0 คน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและรักษาการณ์เวลากลางคืนประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 63....
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน 2563
 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13:26:48 น. อ่าน 0 คน
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน 2563....
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA)
 
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA)
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10:49:01 น. อ่าน 0 คน
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิก ล....
คำสั่งคณะกกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 
คำสั่งคณะกกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11:42:33 น. อ่าน 0 คน
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 เพื่อเป....
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอน
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอน
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16:33:08 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2) :ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 เ....
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง เปลี่ยนสายงาน
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง เปลี่ยนสายงาน
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 12:01:22 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ปรเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14:36:36 น. อ่าน 0 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ....
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจี เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจี เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10:16:43 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจี เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (กรณีพิเศษ) เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวัน....
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10:06:49 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง....
ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)
 
ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10:33:32 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อตัดจ้าฃเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด....
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
 
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13:46:04 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ????กำหนดการสอบ วันอังคาร ท....
ประกาศรับสมัครงาน
 
ประกาศรับสมัครงาน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:36:12 น. อ่าน 0 คน

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298
????????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง???????? ????ตำแหน่งที่รับสมัคร 1️⃣พนักงานจ้างตามภารกิจ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา....
การบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
 
การบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:34:18 น. อ่าน 0 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย สิ่งโสโครก ลงในที่หรือทางสาธารณะ *องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ขอความร่วมมือประชาชน ....

Total 66 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย