องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14:35:42 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารนำโดย นาย บวร  สุริยะชัยพันธ์  นายก

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:10:42 น. อ่าน 0 คน
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:51:03 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร นำโดยนายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกอบต.แม่นาจร จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร....

กิจกรรม พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
 
กิจกรรม พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:07:02 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม ....

คณะตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
คณะตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:26:25 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะผู้ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ....

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปี 2563
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปี 2563
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 21:50:12 น. อ่าน 0 คน

             ....

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:11:43 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารนำโดยนายก

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:48:15 น. อ่าน 0 คน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ(การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ)
 
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ(การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17:32:11 น. อ่าน 0 คน

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนาย....

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร
 
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 22:16:43 น. อ่าน 0 คน

               การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
  ....

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 22:19:34 น. อ่าน 0 คน

วันนี้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บร....

ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ
 
ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14:57:06 น. อ่าน 0 คน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ ภาคีเครือข่าย .... ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 16 ....
ทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
 
ทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11:46:40 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 19 มิถุนายน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโ....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 5 บ้านแม่นาจร เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 5 บ้านแม่นาจร เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14:54:28 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ....

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16:58:52 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงให....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 12 บ้านแม่หอย เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 12 บ้านแม่หอย เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14:49:23 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14:52:03 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ....

กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่1  บ้านสบแม่รวม เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่1 บ้านสบแม่รวม เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14:45:49 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 16 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยผา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยผา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:39:27 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 15 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค....

ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านแม่เอาะ
 
ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านแม่เอาะ
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:30:12 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 12 มิถุนายน โครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ ภาคีเครือข่าย .... ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 10 ....


Total 62 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว