องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ออกบริการให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการทำวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนาสันติ
 
ออกบริการให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการทำวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนาสันติ
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13:46:36 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม ออกบริการให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการทำวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนาส....

ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ตำบลแม่นาจร
 
ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ตำบลแม่นาจร
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 23:38:54 น. อ่าน 0 คน
โครงการ 7 วันอันตราย
 
โครงการ 7 วันอันตราย
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11:20:17 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำ....

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14:54:01 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วิทยากร กกต.อำเภอแม่แจ่ม ( ชุด 2 ) ได้จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงคะแนนของ....

กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
 
กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 "
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:33:15 น. อ่าน 0 คน

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09:29:43 น. อ่าน 0 คน
....
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:43:29 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ โดย จ.ส.ต.ทองสุข  สุวรรณนวล ปลัดองค์การบร....

กองการศึกษา ประชุมประจำปี สภาเด็กและเยาวชน
 
กองการศึกษา ประชุมประจำปี สภาเด็กและเยาวชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:33:23 น. อ่าน 0 คน

กองการศึกษา ประชุมประจำปี สภาเด็กและเยาวชน ตำบลแม่นาจร  ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

....
โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
 
โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:51:02 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามภาร....

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร
 
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:14:14 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปี  2563   ....

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 12:31:20 น. อ่าน 0 คน
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 19:28:30 น. อ่าน 0 คน

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:27:39 น. อ่าน 0 คน
ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:54:48 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมพ....

การประชุมเพื่อหารือเรื่องหมอกควันไฟป่าและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
 
การประชุมเพื่อหารือเรื่องหมอกควันไฟป่าและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:41 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้จัดการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง หมอกควันไฟป่าและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม....

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 12:06:20 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๙ น. ผู้บริหารนำโดย นาย บวร  สุริยะชัยพ....

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 21:12:04 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. โดย นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกองค์การบ....

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 11:56:47 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารนำโดย นาย บวร  สุริยะชัยพันธ์&n....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในหมุ่ที่ 16 บ้านแม่นาจร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในหมุ่ที่ 16 บ้านแม่นาจร
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:24:46 น. อ่าน 0 คน
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 22:19:55 น. อ่าน 0 คน

คณะผู้บริหาร นำโดย นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกองค์การบริห....


Total 86 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
2,775
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
2,775
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.239.233.139
Server Time is : 2021-01-28
03:50:12pm
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว