องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

งบทดลองเดือนมกราคม  2557
 
งบทดลองเดือนมกราคม 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 419 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์  2557
 
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 430 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบทดลองเดือน มีนาคม  2557
 
งบทดลองเดือน มีนาคม 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 516 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบทดลองเดือน เมษายน  2557
 
งบทดลองเดือน เมษายน 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 402 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบทดลองเดือน พฤษภาคม  2557
 
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 460 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบทดลองเดือน มิถุนายน  2557
 
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 459 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบไตรมาส ที่ 1
 
งบไตรมาส ที่ 1
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 466 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
งบไตรมาสที่ 2
 
งบไตรมาสที่ 2
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 411 คน
รายละเอียดแนบท้าย....
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ช่างเคิ่ง
 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ช่างเคิ่ง
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 546 คน
ดังเอกสารแนบท้าย....
รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557
 
รายงาน งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557
วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09:38:51 น. อ่าน 253 คน
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่....
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 11:22:49 น. อ่าน 264 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558....
คู่มือสำหรับประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 15:21:39 น. อ่าน 810 คน
คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้....
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10:47:14 น. อ่าน 271 คน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560....
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10:51:49 น. อ่าน 698 คน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560....
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:09:02 น. อ่าน 232 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ ....
รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
 
รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:27:07 น. อ่าน 276 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดด้านงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอียดสามารถด....
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/59
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:53:32 น. อ่าน 773 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย1/59....
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/59
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:55:21 น. อ่าน 193 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/59....
รายงานการประชุมสภาสมัย 3/59
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 3/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:56:14 น. อ่าน 204 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 3/59....
รายงานการประชุมสภาสมัย 4/59
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 4/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:56:43 น. อ่าน 202 คน
รายงานการประชุมสภาสมัย 4/59....

Total 22 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ