องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283


พบผลการค้นหาจำนวน 334 เรคคอร์ด

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:52:47 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10:02:33 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10:05:11 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1-2564
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1-2564
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10:43:15 น. อ่าน 0 คน
....
การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 12:12:04 น. อ่าน 0 คน
....
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:03:24 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11:58:34 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่  ๔ (เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึง&nb....

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11:40:52 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่สะงะใต้ บ้านแม่สะงะใต้ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่สะงะใต้ บ้านแม่สะงะใต้ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09:17:01 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่สะงะใต้  บ้านแม่สะงะใต้  หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแห้ง บ้านแม่นาจร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแห้ง บ้านแม่นาจร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09:18:42 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแห้ง  บ้านแม่นาจร  หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ - สามแยกแม่สะงะ หมู่ที่ ๑๕
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านแม่เอาะ หมู่ที่ ๑๐ - สามแยกแม่สะงะ หมู่ที่ ๑๕
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09:20:36 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านแม่เอาะ  หมู่ที่ ๑๐ - สามแยกแม่สะงะ  หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:37:43 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านสบวาก  หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:38:49 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกรปะสงค์ บ้านแม่สะงะเหนือ  หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ ๑๘
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ ๑๘
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:41:01 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก บ้านขุนแม่วาก  หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:56:20 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย  หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร อบต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร อบต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:58:04 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร อบต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

....
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านสบวาก
 
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านสบวาก
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:01:03 น. อ่าน 0 คน
....
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย
 
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแม่หอย
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:04:01 น. อ่าน 0 คน
....
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่สะงะเหนือ
 
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่สะงะเหนือ
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:05:04 น. อ่าน 0 คน
....
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก
 
ส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแม่วาก
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:06:30 น. อ่าน 0 คน
....

Total 334 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,797
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
1,797
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 184.72.102.217
Server Time is : 2021-01-19
06:47:09am