องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283


พบผลการค้นหาจำนวน 353 เรคคอร์ด

 

 

การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12:00:10 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12:01:24 น. อ่าน 0 คน
....
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12:03:09 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10:47:35 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:55:02 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:56:25 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:03 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:53 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:58:37 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งสะแยน หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งสะแยน หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:44:47 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ(หย่อมบ้านแม่เอาะกลาง) หมู่ที่๑๐ วิธีเฉพาะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ(หย่อมบ้านแม่เอาะกลาง) หมู่ที่๑๐ วิธีเฉพาะ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:47:03 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเขียว บ้านห้วยผา หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเขียว บ้านห้วยผา หมู่ที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:48:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ(หย่อมบ้านแม่เอาะใต้) หมู่ที่๑๐ วิธีเฉพาะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ(หย่อมบ้านแม่เอาะใต้) หมู่ที่๑๐ วิธีเฉพาะ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:50:55 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สะงะใต้ หมู่ที่๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สะงะใต้ หมู่ที่๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:52:18 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแม่ผาปู หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแม่ผาปู หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:53:56 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยระปุ๊ บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยระปุ๊ บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:30:25 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยต่าโดะโกล๊ะ บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยต่าโดะโกล๊ะ บ้านแม่ซา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:39:46 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยมะซ้อ บ้านแม่นาจร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยมะซ้อ บ้านแม่นาจร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:41:16 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๔
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:39:05 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09:52:47 น. อ่าน 0 คน
....

Total 353 Record : 18 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
2,286
เดือนที่แล้ว
4,106
ปีนี้
12,781
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.238.174.50
Server Time is : 2021-04-17
12:55:26pm