องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283


พบผลการค้นหาจำนวน 271 เรคคอร์ด

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:35:53 น. อ่าน 0 คน
....
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10:54:22 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ 80 แกรม)
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ 80 แกรม)
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:08:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
 
ประกาศการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:09:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ
 
ประกาศการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:10:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:12:00 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:12:43 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงาานบ้านงานครัว  จำนวน 7 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงาานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:14:11 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MPC2003SP
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MPC2003SP
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:22 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:27:36 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวคอมฯ จำนวน 4 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องวคอมฯ จำนวน 4 รายการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:28:46 น. อ่าน 0 คน
....
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30:19 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:36:05 น. อ่าน 0 คน
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า คามโครงการพบังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า คามโครงการพบังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:43:58 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่ลมแบบเครื่องยนต์ จำนวน 10 เครื่อง
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่ลมแบบเครื่องยนต์ จำนวน 10 เครื่อง
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:45:36 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:46:34 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11:47:45 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12:02:01 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox sc 2020 จำนวน 4 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox sc 2020 จำนวน 4 รายการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12:03:11 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 12:10:36 น. อ่าน 0 คน
....

Total 271 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย