องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่1
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่1
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:18:11 น. อ่าน 87 คน
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่1....
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 2
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 2
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:19:41 น. อ่าน 95 คน
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 2....
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 3
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 3
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:20:13 น. อ่าน 107 คน
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดหาพัสดุงวดที่ 3....
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนังาน อบต.แม่นาจร
 
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนังาน อบต.แม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:20:56 น. อ่าน 130 คน
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงาน อบต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่....
เีื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยบ้านแม่แฮเหนือ
 
เีื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยบ้านแม่แฮเหนือ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:22:18 น. อ่าน 136 คน
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยบ้านแม่แฮเหนือ....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:22:38 น. อ่าน 125 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำบ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อประปา ประจำสนง.อบต.แม่นาจร
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อประปา ประจำสนง.อบต.แม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:25:44 น. อ่าน 119 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อประปา ประจำสนง.อบต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่....
เรื่อง เปืดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยบ้านแม่แฮเหนือ-นาเลทู หมู่ 3 ต.แม่นาจร
 
เรื่อง เปืดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยบ้านแม่แฮเหนือ-นาเลทู หมู่ 3 ต.แม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:56 น. อ่าน 132 คน
เรื่อง เปืดเผยราคากลางก่อสร้างสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยบ้านแม่แฮเหนือ-นาเลทู หมู่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่....
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชีย
 
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชีย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:37:32 น. อ่าน 230 คน
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ....
เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านสบแม่ผาปู) หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร
 
เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านสบแม่ผาปู) หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:20:16 น. อ่าน 233 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านสบแม่ผาปู) หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เ....
เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ซา (ซอยนายชาตรี คารมศิลปชาญชัย)หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร
 
เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ซา (ซอยนายชาตรี คารมศิลปชาญชัย)หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:37:56 น. อ่าน 115 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง เปิดโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ซา (ซอยนายชาตรี คารมศิลปชาญชัย) หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจรขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ....
เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ซา (ซอยนายประสาร ธนาภารุ่ง
 
เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ซา (ซอยนายประสาร ธนาภารุ่ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:39:59 น. อ่าน 112 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ซา(ซอยนายประสาร ธนาภารุ่งเรือง) หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร ขนาดผิว....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผาแหม่โลเด) บ้านสบแม่รวมหมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาจร
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผาแหม่โลเด) บ้านสบแม่รวมหมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาจร
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 11:57:17 น. อ่าน 117 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผาแหม่โลเด) บ้านสบแม่รวมหมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา (หย่อมบ้านแม่น้ำเขียว) หมู่ที่ 8
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา (หย่อมบ้านแม่น้ำเขียว) หมู่ที่ 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 11:59:36 น. อ่าน 112 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา (หย่อมบ้านแม่น้ำเขียว) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังดักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบบท่อประปาบ้านขุนแม่วาก ม.18
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังดักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบบท่อประปาบ้านขุนแม่วาก ม.18
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12:02:44 น. อ่าน 100 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังดักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบบท่อประปา บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขน....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบบท่อประปาบ.แม่เอาะเหนือ ม.10
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบบท่อประปาบ.แม่เอาะเหนือ ม.10
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12:05:41 น. อ่าน 96 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบบท่อประปา บ้านแม่เอาะเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาระบบท่อประปา หมู่ที่ 11
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาระบบท่อประปา หมู่ที่ 11
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12:10:09 น. อ่าน 100 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านแม่ขอ พร้อมวางระบบท่อประปา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ส....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สะงะเหนือพร้อมวางระบบท่อประปา ม.15
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สะงะเหนือพร้อมวางระบบท่อประปา ม.15
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12:12:44 น. อ่าน 115 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สะงะเหนือ พร้อมวางระบบท่อประปา หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนา....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดตัดดินปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดตัดดินปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12:16:07 น. อ่าน 127 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขุดตัดดินปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดกว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร....
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยน้ำฮากบ้านแม่ขอ หมู่ ที่ 11
 
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยน้ำฮากบ้านแม่ขอ หมู่ ที่ 11
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13:48:33 น. อ่าน 137 คน
เรื่อง เปิดเผยราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยน้ำฮากบ้านแม่ขอ หมู่ ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ....

Total 227 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ