:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: จัดประชุม คณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่ตำบลแม่นาจร ครั้งที่ 1/2565

6 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร นำโดย นายสมบุญ พะเยาว์ นายก อบต.แม่นาจร ได้จัดประชุม คณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่ตำบลแม่นาจร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
1.อำเภอแม่แจ่ม
2.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
3.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
4.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
5.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
6.สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1
7.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
8.โครงการชลประทานเชียงใหม่
9.สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
10.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่
11.แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
12.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่แจ่ม
13.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสันป่าตอง
14.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมทอง
15.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่วาง
16.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
17.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ศึก
18.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่นาจร

19.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปางหินฝน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และพิจารณาแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานร่วมบูรณาการ ตามระเบียบวาระการประชุม


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร