:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: นายก อบต.แม่นาจร คณะผู้บริการ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้สูงอายุตำบลแม่นาจร ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

11 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร นำโดย นายสมบุญ พะเยาว์ นายก อบต.แม่นาจร คณะผู้บริการ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการพนักงาน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้สูงอายุตำบลแม่นาจร ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป ณ วัดจัยยะมงคล วัดแม่นาจร วัดสบวาก และวัดแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร