:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่นาจร

24 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

นายสมบุญ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ​ได้จัดเจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาจรออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่นาจร ตั้งแต่ 25 มิ.ย.–24 ก.ค. 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร