:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา​จร

11 พ.ย. 2564

รายละเอียด: วันที่ 11 พ.ย. 2564 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด กันทะใจ พร้อมผู้ติดตามได้เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา​จร​ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร