:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ตรวจความเรียบร้อยตามมาตรการ​ควบคุม​และป้องกัน​โค​วิด​-19 ณ ลานโม่และจุดรับซื้อข้าว​โพด​

11 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 11 พ.ย. 2564 นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์ รองปลัด อบต.แม่นาจร รักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร มอบหมายให้ ข้าราชการ ,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต.แม่นาจร ออกตรวจความเรียบร้อยตามมาตรการ​ควบคุม​และป้องกัน​โค​วิด​-19 ณ ลานโม่และจุดรับซื้อข้าว​โพด​ในพื้นที่​ ต.แม่นา​จร​


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร