:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพตำบลแม่นาจร

31 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพตำบลแม่นาจร   
       วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมบุญ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ จินตนา หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่นาจร  พร้อมด้วย นางสาวชโรธร เดือนตะคุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำเภอแม่แจ่ม และบุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพตำบลแม่นาจร เรื่อง แนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลแม่นาจร เพื่อพิจารณาประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน  การส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่นาจรต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร