:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

17 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร จัดให้มีจุดบูรณาการบริการประชาชนตำบลแม่นาจร ไว้ที่บริเวณจุดบริการประชาชน บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 และบ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 ตาม " โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 " 

 แจ้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรหมายเลข 1669

 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (โรงพยาบาลแม่แจ่ม) โทรศัพท์ 053-485371

 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แจ่ม โทรศัพท์ 053-485126


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร