:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

6 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 6 มิ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร นำโดย นายสมบุญ  พะเยาว์ นายกอบต.แม่นาจร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเป็นสำคัญ โดยมีผู้นำชุมชน บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 และบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 ทั้ง 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร