:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: จัดประชุมวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานเรื่องน้ำของแต่ละหมู่บ้าน

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพุธ ที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้จัดประชุม นำโดย นายสมบุญ พะเยาว์ นายกอบต.แม่นาจร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ม.3, 13, 15, 17, 18 และ 19 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านห้วยขมิ้น (สวนป้อหลวงวัฒน์) เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานเรื่องน้ำของแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งเรื่องถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกันแต่ละหมู่บ้าน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร