:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง

14 ก.พ. 2563

รายละเอียด: ตำแหน่งที่รับสมัคร 1️⃣พนักงานจ้างตามภารกิจ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา 2️⃣พนักงานจ้างทั่วไป : คนงานทั่วไป (สังกัดสำนักปลัด) 2 อัตรา : ผู้ดูแลเด็ก (สังกัดกองการศึกษาฯ) 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร