:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: มาตรการสำหรับสถานประกอบการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด และจุดโม่ข้าวโพด

4 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แจ่ม (ฉบับที่ ๑๑)
เรื่อง มาตรการสำหรับสถานประกอบการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด และจุดโม่ข้าวโพด


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร