:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

29 พ.ย. 2564

รายละเอียด: ขอเชิญท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในตำบลแม่นาจร มาตรวจสอบความถูกต้อง ในทรัพย์สินของท่าน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร