:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

14 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

 

Link ตอบแบบประเมินฯ : https://forms.gle/kMabiLMbEz13v24N6 หรือ https://bit.ly/3D5vH1j


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร