:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ - แม่จอนหลวง

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ประวัติตวามเป็นมา 

 ภายหลังจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2523  ทรงมีพระราชดำรัสให้กองพืชสวนดำเนินการใช้ทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ทดลองและขยายพันธุ์พืชบนที่สูง เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรชาวไทยบนที่สูง เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ปี 2538 ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยมีสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงเป็นสถานีเครือข่าย ถึงปี 2547 ได้มีการรวมเป็นศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มีพื้นที่งานทดลอง 5 สถานที่แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 สถานที่คือ ขุนวางและ แม่จอนหลวง

 

การเดินทาง

 

 เส้นทางที่ 1 จาก จ.เชียงใหม่ ถึง อ.จอมทอง เลี้ยวขวาขึ้นดอยอินทนนท์เส้นทางหมายเลขที่ 1,009 ระหว่าง ก.ม. ที่ 30-31 เลี้ยวขาวผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ (ขุนกลาง) โครงการหลวงขุนวาง ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโคปศุสัตว์จะถึงศูนย์ฯ ขุนวาง และเลี้ยวซ้ายขึ้นไปศูนย์ฯ แม่จอนหลวงอีก 7 กม. ระยะทาง 122 กม.ใช้เวลาเดินทาง 2ชั่วโมงครึ่งใช้รถยนต์ปิกอัพหรือโพร์วิล หรือรถตู้ และรถเก๋ง 

 

เส้นทางที่ 2 จาก จ.เชียงใหม่ ถึง อ.สันป่าตอง เลี้ยวขวาหน้าธนาคารกสิกรไทยเข้าสู่เส้นทางหมายเลขที่ 1013 ผ่านบ้านกาด อ.แม่วาง ปางช้าง ล่องแพ ต.แม่วิน ถึงทางแยกประมาณ 70 กม.  เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านห้วยเกี๋ยงตามถนนลาดยางผ่านบ้านโป่งลมแรงซึ่งเป็นถนนขึ้นดอยจนถึงศูนย์ฯ ขุนวาง และจากศูนย์ฯ ขุนวางอีก  7 กม.

ก็จะถึงศูนย์ฯ แม่จอนหลวง ใช้เวลาประมาณ   2 ชั่วโมง ระยะทาง 88 กม.

 

เส้นทางที่ 3 เส้นทางจาก อ.แม่แจ่ม ผ่านหมู่บ้านสบวาก เลี้ยวขวา ตรงที่มีป้าย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จอนหลวง 18 กม.จะเป็นทางลูกรังตลอดเส้นทาง 19  กม. จาก(ทางแยกถึงแม่จอนหลวง) ผ่านหมู่บ้านม้งขุนแม่วาก ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ใช้รถปิกอัพ หรือโพร์วิล เท่านั้น


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร