:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
เลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  50270
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-035282, 053-035283
E-mail : info@maenajohn.go.th
Website : www.maenajohn.go.th
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร