:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282 กด 0
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำร้องทั่วไป 5 ม.ค. 65
2 แบบคำขอขั้นทะเบียนผู้สูงอายุ 5 ต.ค. 64
3 แบบขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 5 ต.ค. 64
4 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ต.ค. 64
5 แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์ 5 ต.ค. 64