องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

...
ประชุมการบริหารจัด

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามค....

อ่านต่อ

...
ประชุมสภาองค์การบ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒....

อ่านต่อ

...
กิจกรรม Kick off

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)

อ่านต่อ

...
กิจกรรมรณรงค์การท

วันที่ 9 มี.ค. พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วม....

อ่านต่อ

...
เปิดหอดูไฟ โซนแม่น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 น.ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญ....

อ่านต่อ

...
ประชุมหารือ เรื่อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ อบต. แม่นาจร ได้มาประชุมหารือ เรื่อง หมอกคว....

อ่านต่อ

...
สู้โควิท 19 ไปด้วยก

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน....

อ่านต่อ

...
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เ....

อ่านต่อ

...
ประชาสัมพันธ์ การข

ประชาสัมพันธ์....!!! ผู้สนใจ เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย
....

อ่านต่อ

...
ประกาศสภาอบต.แม

ประชาสัมพันธ์...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำ....

อ่านต่อ

...
ประชาสัมพันธ์การสื่อ

ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผ....

อ่านต่อ

...
สถานีทดลองเกษตรท

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ : 09.....

อ่านต่อ

...
หมู่บ้านม้ง

บ้านแม่แจ๊ะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมข....

อ่านต่อ

...
ร้านกาแฟกลางป่าลึก

มีร้านกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปแล้ว มาดูร้านกาแฟที่อยู่ลึกและไกลที่สุด....

อ่านต่อ

...
ศูนย์พัฒนาโครงการห

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ....

อ่านต่อ

...
แอ่วแม่นาจร ยลทุ่งด

สถานที่ตั้ง : ถนนทางหลวงหมายเลข 1088 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ....

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:31:34 น.  อ่าน 0 คน
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:01:32 น.  อ่าน 0 คน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม๒๕๖๔) วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:03:55 น.  อ่าน 0 คน
การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16:00:27 น.  อ่าน 0 คน
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15:59:31 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:52 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:55:18 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:56:20 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:57:23 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:58:19 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชิดชวน พิทาคำ-บ้านนายทวนทอง โพธะนะ บ้านแม่นาจร อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายอดูล บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ ๑๖ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพะเกร้อเจ๊ะ บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่๑๔ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่วาก หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเช้าหย่อมบ้านแม่แฮน้อย บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่๓ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มะลอ หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ ๑๙ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก บ้านแม่หอย หมู่ที่๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:32:15 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:34:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:37:52 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:06:54 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:08:15 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:50:55 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:54:09 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:36:15 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:26:58 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:37:22 น.  อ่าน 0 คน
ปรับปรุงแผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:18:30 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30:39 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36:50 น.  อ่าน 0 คน
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:39:29 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น.  อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น.  อ่าน 261 คน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:37:00 น.  อ่าน 317 คน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16:34:42 น.  อ่าน 741 คน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 637 คน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 15:22:52 น.  อ่าน 255 คน
sfsdfsdf วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:09 น.  อ่าน 56 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39:34 น.  อ่าน 323 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31:17 น.  อ่าน 291 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:45:45 น.  อ่าน 326 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 528 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 580 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 531 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 12:07:19 ตอบ 1 คน
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 12:03:03 ตอบ 0 คน
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 11:06:16 ตอบ 1 คน
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 11:03:18 ตอบ 2 คน

หนังสือราชการ สถ.

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:10:45pm