องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ


อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน
อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อบต.แม่นาจรร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,733
เดือนที่แล้ว
4,099
ปีนี้
21,717
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.236.98.69
Server Time is : 2021-06-23
06:26:46am