องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ


วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ โดย จ.ส.ต.ทองสุข  สุวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร พร้อมพนักงานส่วนตำบล ทำความดีด้วยใจ พัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะสองฝั่งข้างทางถนน เส้น สะพานห้วยหละควาย - สามแยกแม่ซา โดยภารกิจวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
741
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,626
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-08
12:21:34am