องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


วันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วิทยากร กกต.อำเภอแม่แจ่ม ( ชุด 2 ) ได้จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงคะแนนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. รปภ.และ อสม.) จำนวน 20 หย่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่ตำบลแม่นาจร  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่
จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:12:34pm