องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

โครงการ 7 วันอันตราย


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่อบต.แม่นาจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ บริเวณจุดบริการประชาชน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่่
โครงการ 7 วันอันตราย

โครงการ 7 วันอันตราย

โครงการ 7 วันอันตราย

โครงการ 7 วันอันตราย

โครงการ 7 วันอันตราย

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:21:22pm