องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย จ.ส.ต.ทองสุข  สุวรรณนวล ปลัด อบต.แม่นาจร  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ พนักงาน ให้ปฏิบัติงานปราศจากการทุจริต ทำงานด้วยความสุจริต รอบคอบ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและแจ้งกำหนดการต่างๆ ปรึกษาหารือ ข้อราชการ  ตามวาระการประชุม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
10:59:18pm