องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 น.ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้บูรณาการ เปิดหอดูไฟโซนแม่นาจร  นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการเปิดหอดูไฟโซนแม่นาจร ประกอบด้วย

        1. บ้านแม่มุ                 หมู่ 4        2. บ้านแม่นาจร            หมู่ 5        3. บ้านสบวาก              หมู่ 7         4. บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ 14         5 . บ้านแม่นาจรเหนือ   หมู่ 16ในการนี้ จ.ส.ต. ทองสุข สุวรรณนวล เป็นคนกล่าวรายงานเปิดงาน พร้อมด้วย กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อบต , ฝ่ายปกครอง , อบต.แม่นาจร ,และจิตอาสา ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:45:36pm