องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้ เราทำความดี ด้วยหัวใจ


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)วันที่ 16 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ส่วนราชการ และประชาชนตำบลแม่นาจร ร่วมจัดกิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ เพื่อรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)  โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ จ.ส.ต.ทองสุข  สุวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร กล่าวรายงานเปิดงาน พร้อมด้วย กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต,ฝ่ายปกครอง,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (สบวาก),อบต.แม่นาจร,ประชาชนจิตอาสา  
กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:20:42pm