องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ช่างตีเหล็ก


นายแซโพ  สุวรรณชลธี  อายุ  ๖๔ ปี  บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่างตีเหล็กในหมู่บ้าน การตีเหล็กมีมาแต่สมัยโบราณ  เช่นการตีมีด ตีจอบเสียม และขวานเป็นต้น การตีเหล็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควรอนุรักษ์ไว้เพื่อสอนลูกหลานต่อไป

   
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
06:49:42am