องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การทอผ้ากระเหรี่ยง


ผู้มีความรู้ด้านผ้าทอมือ ชื่อ นางหน่อแนบือ  สุวรรณชลธี  อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๒  บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผู้มีความรู้ด้านผ้าทอกี่ ชื่อ นางวิมล  สถิรกุลพงศ์ อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ -  หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

การทอผ้ากระเหรี่ยง เป็นภูมิปัญญาของขาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เป็นผู้ที่สืบสานการทอผ้ากระเหรี่ยงได้อย่างประณีต นอกจากการทอผ้าให้กับครอบครัวได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าตามประเพณีดั่งเดิมแล้ว ยังได้ให้ความรู้แก่ลูกหลานในการทอผ้า แก่เด็กๆภายในหมู่บ้านอีกด้วย


    
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
06:01:46am