องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การปักผ้า


นางสาวพิมประภา  ขันอาสา  บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถงานหัตถกรรม การปักผ้า เพราะการปักผ้า เป็นงานหัตถกรรม ที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่ง ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ คุณลักษณะพิเศษของการปักผ้าในแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่น มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ แตกต่างกันออกไป จึงมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
05:56:29am