องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นตามบ้านเรือน ในหมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่นาจรเหนือ และ หมู่ที่ ๗ บ้านสบวาก เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ำหรือทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น ที่อาจมีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนขาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุง ใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ้ง หากมีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา ให้รีบพบแพทย์ทันที
พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
06:19:41am