องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ในหมู่บ้านโซนแม่ซา ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นตามบ้านเรือน  เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ำหรือทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น ที่อาจมีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนขาวและกางเกงขายาว ใช้สารไล่ยุง ใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ้ง หากมีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา ให้รีบพบแพทย์ทันที
พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
06:00:12am