องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

สร้างฝายชะลอน้ำ


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่16  ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ
สร้างฝายชะลอน้ำ

สร้างฝายชะลอน้ำ

สร้างฝายชะลอน้ำ

สร้างฝายชะลอน้ำ

สร้างฝายชะลอน้ำ

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
05:42:42am