องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

สำนักปลัด

 
ชื่อ-นามสกุล :  จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ตำแหน่ง :  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
เบอร์โทรศัพท์ :  053035282
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  กริชชาญ สังเวียนวงษ์
ตำแหน่ง :  รองปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ :  053035282
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประเสริฐ จินตนา
ตำแหน่ง :  หัวหน้า สป.
เบอร์โทรศัพท์ :  053035282
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุวัณชาติ หนักแน่น
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ :  053035282
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางทับทิม ปัญญา
ตำแหน่ง :  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  053035282
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวตีรณา ทาวัง
ตำแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวศศิธร สมพัตร์
ตำแหน่ง :  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวแพรพรรณ จันทรศัพท์
ตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  ส.อ.ประวิทย์ ดวงคำ
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอำนาจ อนุรักษ์ธานี
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
238
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:48:58pm