องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10:35:29 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

....
กำหนด วัน  เวลา  สถานที่สอบ  หลักสูตรการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 12:02:42 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:07:57 น. อ่าน 0 คน
....
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
 
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:34:36 น. อ่าน 0 คน

สนามกีฬากลาง อบต.แม่นาจร
....

เอกสารประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่
 
เอกสารประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:24:46 น. อ่าน 0 คน

เอกสารแนบท้าย

....
ขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
 
ขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:39:32 น. อ่าน 0 คน

                                        &nbs....

ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่นาจรตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
 
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่นาจรตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:36:27 น. อ่าน 0 คน
....
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14:20:34 น. อ่าน 0 คน
....
คัดค้านการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
 
คัดค้านการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10:35:29 น. อ่าน 0 คน

ประชาสัมพันธ์  เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 64/65  ให้แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกพืช ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้
 
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 64/65 ให้แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกพืช ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:09:44 น. อ่าน 0 คน

ประชาสัมพันธ์

เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 64/65

ให้แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกพืช ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

หรือติดต่อรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนปลูกพ....

สู้โควิท 19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
 
สู้โควิท 19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 20:30:44 น. อ่าน 0 คน

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

....
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 08:48:51 น. อ่าน 0 คน

....
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๖๔
 
ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๖๔
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15:49:52 น. อ่าน 0 คน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:50:31 น. อ่าน 0 คน

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เช่น ผู้ประกอบการร้านค้า ที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ประกอบการที่มีสัญญากับอบต.แม่นาจร บุคคลผู้รับเบี้ยยัง....

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศ ภ.ด.ส. 1 และ 2 ประจำปีงบ 2564
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศ ภ.ด.ส. 1 และ 2 ประจำปีงบ 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13:12:45 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศ เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ประกาศ เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10:06:06 น. อ่าน 0 คน
....
ประชาสัมพันธ์ การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย
 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14:19:47 น. อ่าน 0 คน
ประกาศสภาอบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี  2564
 
ประกาศสภาอบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:03:55 น. อ่าน 0 คน
ประชาสัมพันธ์...
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันตำบลแม่นาจร
 
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันตำบลแม่นาจร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:20:28 น. อ่าน 0 คน

ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันตำบลแม่นาจร ผ่านสัญลักษณ์ "ธงสี"

ธงสี

ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10:40:40 น. อ่าน 0 คน
....

Total 127 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
224
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
11:58:50am
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว