องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

สู้โควิท 19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
 
สู้โควิท 19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 20:30:44 น. อ่าน 0 คน

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

....
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09:50:31 น. อ่าน 0 คน

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เช่น ผู้ประกอบการร้านค้า ที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ประกอบการที่มีสัญญากับอบต.แม่นาจร บุคคลผู้รับเบี้ยยัง....

ประกาศ เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ประกาศ เรื่อง งานประเพณีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10:06:06 น. อ่าน 0 คน
....
ประชาสัมพันธ์ การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย
 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14:19:47 น. อ่าน 0 คน
ประกาศสภาอบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี  2564
 
ประกาศสภาอบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดสมัยสามัญ ประจำปี 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:03:55 น. อ่าน 0 คน
ประชาสัมพันธ์...
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันตำบลแม่นาจร
 
ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันตำบลแม่นาจร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:20:28 น. อ่าน 0 คน

ประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควันตำบลแม่นาจร ผ่านสัญลักษณ์ "ธงสี"

ธงสี

ประกาผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
ประกาผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10:40:40 น. อ่าน 0 คน
....
การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
 
การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 21:51:20 น. อ่าน 0 คน

"#ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล #กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:28:04 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๓)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๓)
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:34:04 น. อ่าน 0 คน
....
แจ้งเลื่อนสอบ  การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
 
แจ้งเลื่อนสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16:32:38 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11:00:43 น. อ่าน 0 คน
....
แจ้งงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
แจ้งงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:50:29 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 14:55:03 น. อ่าน 0 คน
....
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11:56:25 น. อ่าน 0 คน
....
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00:47 น. อ่าน 0 คน
....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:48:25 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:11:43 น. อ่าน 0 คน
....
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:45 น. อ่าน 0 คน

              สำนักงาน ปปช.  ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (....

การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:28:41 น. อ่าน 0 คน
....

Total 95 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:41:20pm
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว