องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 07:37:15 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ....

ประชุมหารือข้อราชการ
 
ประชุมหารือข้อราชการ
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:24:58 น. อ่าน 0 คน

สร้างฝายชะลอน้ำ
 
สร้างฝายชะลอน้ำ
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:14:27 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ร่วมกันสร้างฝายชะลอน....

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )
 
พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 14:00:44 น. อ่าน 0 คน

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:48:22 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบร....

พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 
พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:08:21 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและเครือข่ายร่วมตรวจติดตามแปลงปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและเครือข่ายร่วมตรวจติดตามแปลงปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10:46:35 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ....

กิจกรรม Kick off ประชาชนตำบลแม่นาจรร่วมฉีดวัคซีน​ สร้างภูมิ​ หยุดเชื้อโควิด​ -​19​ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน
 
กิจกรรม Kick off ประชาชนตำบลแม่นาจรร่วมฉีดวัคซีน​ สร้างภูมิ​ หยุดเชื้อโควิด​ -​19​ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00:23 น. อ่าน 0 คน

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง​ เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจ....

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการบริหารจัดการน้ำบ้านแม่มุ หมู่ที่ 4
 
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการบริหารจัดการน้ำบ้านแม่มุ หมู่ที่ 4
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15:15:28 น. อ่าน 0 คน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:59:14 น. อ่าน 0 คน

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙
 
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:49:27 น. อ่าน 0 คน

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไว....

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:04:54 น. อ่าน 0 คน

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:18:28 น. อ่าน 0 คน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวรรณนวล....

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:58:15 น. อ่าน 0 คน

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร โดยมีเรื่องให้พิจารณาที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ
1.โค....

ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:28:16 น. อ่าน 0 คน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11:53:47 น. อ่าน 0 คน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ
 
กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้ เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:41:22 น. อ่าน 0 คน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)

วันที่ 16 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ส่วนราชการ และประชาชนตำบล....

กิจกรรมรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
 
กิจกรรมรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13:23:15 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 9 มี.ค. พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรร....

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร
 
เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 21:45:20 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 น.ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้บูรณาการ เปิดหอดูไฟโซนแม่นาจร  นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นป....

ประชุมหารือ เรื่อง หมอกควันไฟป่าและการใช้พื้นที่ป่า การบุกรุกป่า พื้นที่ทำกิน ที่บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15
 
ประชุมหารือ เรื่อง หมอกควันไฟป่าและการใช้พื้นที่ป่า การบุกรุกป่า พื้นที่ทำกิน ที่บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:40:28 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ อบต. แม่นาจร ....


Total 112 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
11:28:39am
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว