องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:10:35 น. อ่าน 0 คน
ในวันนี้ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้ให้ความสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนม....
ร่วมรณรงค์และใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์และใช้รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09:07:32 น. อ่าน 0 คน
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์ รองปลัด อบต.แม่นาจร รักษาราชการแทนปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร มอบหมายให้ ราชการ ,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต.แม่นาจร ร่วมรณรงค์และใช้รถกระจา....
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08:38:36 น. อ่าน 0 คน
28 กันยายน 2564
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6....
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10:26:30 น. อ่าน 0 คน
ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณาจ่ายเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน....
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10:38:32 น. อ่าน 0 คน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบ นโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบั....
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 07:37:15 น. อ่าน 0 คน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร....
ประชุมหารือข้อราชการ ประชุมหารือข้อราชการ
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:24:58 น. อ่าน 0 คน
ประชุมประชุมหารือข้อราชการ ในวันพุทธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร....
สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:14:27 น. อ่าน 0 คน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่16  ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่....
พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา ) พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ( โชน แม่ซา )
วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 14:00:44 น. อ่าน 0 คน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ในหมู่บ้านโซนแม่ซา ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นตามบ้านเรือน  เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้....
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:48:22 น. อ่าน 0 คน
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัต....
พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน กำจัดยุง ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:08:21 น. อ่าน 0 คน
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ออกพ่นตามบ้านเรือน ในหมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่นาจรเหนือ และ หมู่ที่ ๗ บ้านสบวาก เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโ....
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและเครือข่ายร่วมตรวจติดตามแปลงปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรและเครือข่ายร่วมตรวจติดตามแปลงปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10:46:35 น. อ่าน 0 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม และเครือข่ายร่วมตรวจติดตามแปลงปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครง....
กิจกรรม Kick off ประชาชนตำบลแม่นาจรร่วมฉีดวัคซีน​ สร้างภูมิ​ หยุดเชื้อโควิด​ -​19​ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน กิจกรรม Kick off ประชาชนตำบลแม่นาจรร่วมฉีดวัคซีน​ สร้างภูมิ​ หยุดเชื้อโควิด​ -​19​ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00:23 น. อ่าน 0 คน
กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง​ เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ส่วนราชการ และประชาชนตำบลแม่นาจร ร่วม....
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการบริหารจัดการน้ำบ้านแม่มุ หมู่ที่ 4 ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการบริหารจัดการน้ำบ้านแม่มุ หมู่ที่ 4
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15:15:28 น. อ่าน 0 คน
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม มอบหมายให้นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอาวุโส เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการบริหารจัดการน้ำบ้านแม่มุ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม....
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:59:14 น. อ่าน 0 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต....
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:49:27 น. อ่าน 0 คน
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรันโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มีการแพร่กระจายซึ....
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:04:54 น. อ่าน 0 คน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยสาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณาจ่ายเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ทั้งอุทกภัย ว....
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:18:28 น. อ่าน 0 คน
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบั....
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:58:15 น. อ่าน 0 คน
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร โดยมีเรื่องให้พิจารณาที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ
1.โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ได้ร....
ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:28:16 น. อ่าน 0 คน
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามคำสั่งนายอำเภอแม่แจ่ม (หน.ศปก.อ.แม่แจ่ม) ให้ ศปก.ต.แม่นาจร เร่งดำเนินการตามแผนฯ  จึงได้มีการประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  เพื่อเร่....

Total 117 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ