องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
ประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:28:16 น. อ่าน 0 คน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11:53:47 น. อ่าน 0 คน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้  เราทำความดี  ด้วยหัวใจ
 
กิจกรรม Kick off แม่แจ่มไม่เผา เราทำได้ เราทำความดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09:41:22 น. อ่าน 0 คน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)

วันที่ 16 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ส่วนราชการ และประชาชนตำบล....

กิจกรรมรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
 
กิจกรรมรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร โครงการตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13:23:15 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 9 มี.ค. พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรร....

เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร
 
เปิดหอดูไฟ โซนแม่นาจร
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 21:45:20 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 น.ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้บูรณาการ เปิดหอดูไฟโซนแม่นาจร  นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นป....

ประชุมหารือ เรื่อง หมอกควันไฟป่าและการใช้พื้นที่ป่า การบุกรุกป่า พื้นที่ทำกิน ที่บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15
 
ประชุมหารือ เรื่อง หมอกควันไฟป่าและการใช้พื้นที่ป่า การบุกรุกป่า พื้นที่ทำกิน ที่บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:40:28 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ อบต. แม่นาจร ....

ร่วมประชุมหารีือวางแผนการพัฒนาระบบน้ำ
 
ร่วมประชุมหารีือวางแผนการพัฒนาระบบน้ำ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:01:00 น. อ่าน 0 คน
....
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:56:30 น. อ่าน 0 คน
....
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19:51 น. อ่าน 0 คน

วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย จ.ส.ต.ทองสุข  สุวร....

ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอจัดตั้งหมู่บ้าน บ้านแม่มุใน หมู่ที่ 4
 
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอจัดตั้งหมู่บ้าน บ้านแม่มุใน หมู่ที่ 4
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:03:52 น. อ่าน 0 คน
....
ออกบริการให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการทำวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนาสันติ
 
ออกบริการให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการทำวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนาสันติ
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13:46:36 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม ออกบริการให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง พร้อมบริการทำวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ บ้านใหม่พัฒนาส....

ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ตำบลแม่นาจร
 
ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ตำบลแม่นาจร
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 23:38:54 น. อ่าน 0 คน
โครงการ 7 วันอันตราย
 
โครงการ 7 วันอันตราย
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11:20:17 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำ....

จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 
จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14:54:01 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วิทยากร กกต.อำเภอแม่แจ่ม ( ชุด 2 ) ได้จัดการอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงคะแนนของ....

กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
 
กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 "
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:33:15 น. อ่าน 0 คน

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09:29:43 น. อ่าน 0 คน
....
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:43:29 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การทำประโยชน์สาธารณะ โดย จ.ส.ต.ทองสุข  สุวรรณนวล ปลัดองค์การบร....

กองการศึกษา ประชุมประจำปี สภาเด็กและเยาวชน
 
กองการศึกษา ประชุมประจำปี สภาเด็กและเยาวชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:33:23 น. อ่าน 0 คน

กองการศึกษา ประชุมประจำปี สภาเด็กและเยาวชน ตำบลแม่นาจร  ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

....
โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
 
โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:51:02 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามภาร....

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร
 
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:14:14 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปี  2563   ....


Total 96 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:15:22pm
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว