องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:11:43 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารนำโดยนายก

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:48:15 น. อ่าน 0 คน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ(การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ)
 
ประมวลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ(การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17:32:11 น. อ่าน 0 คน

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนาย....

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร
 
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 22:16:43 น. อ่าน 0 คน

               การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติการจัดการทรัพยากร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
  ....

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 22:19:34 น. อ่าน 0 คน

วันนี้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บร....

ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ
 
ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14:57:06 น. อ่าน 0 คน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ ภาคีเครือข่าย .... ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 16 ....
ทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
 
ทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11:46:40 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 19 มิถุนายน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโ....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 5 บ้านแม่นาจร เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 5 บ้านแม่นาจร เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14:54:28 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ....

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16:58:52 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงให....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 12 บ้านแม่หอย เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 12 บ้านแม่หอย เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14:49:23 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14:52:03 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจ....

กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่1  บ้านสบแม่รวม เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรมพ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่1 บ้านสบแม่รวม เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14:45:49 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 16 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค....

กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยผา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
 
กิจกรรม พ่นหมอกควันและทำการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยผา เพื่อป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:39:27 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 15 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่มและภาคีเครือข่าย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค....

ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านแม่เอาะ
 
ฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านแม่เอาะ
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:30:12 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 12 มิถุนายน โครงการรณรงค์ป้องและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ ภาคีเครือข่าย .... ทำการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 10 ....

กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านแม่เอาะ
 
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านแม่เอาะ
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:43:34 น. อ่าน 0 คน

วันที่ 12 มิถุนายน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโ....

ประชุม การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จาก ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประชุม การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จาก ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 15:40:50 น. อ่าน 0 คน

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

วันที่​ 10​ มิถุนายน​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร​ ได้จัดประชุม "การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จาก ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต....

การประชุม
 
การประชุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 17:40:41 น. อ่าน 0 คน

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยเป็นการประชุมเพื่อหารือ และหาแนวทางร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แ....

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14:17:46 น. อ่าน 0 คน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารนำโดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบายที่ท่านนายกได้มอบหมายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการขอ....

Big Cleaning Day
 
Big Cleaning Day
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:29:01 น. อ่าน 0 คน
เป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย "ลดป่วย ลดตาย ด้วยไข้เลือดออก"....
ประชุมเพื่อวางแผนจัดทำ LPA
 
ประชุมเพื่อวางแผนจัดทำ LPA
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:35:04 น. อ่าน 0 คน
คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อร่วมกันวางแผนจัดทำแบบประเมิน LPA ....

Total 96 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:11:40pm