องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การเปิดตลาดนัดขยะชุมชน​
 
การเปิดตลาดนัดขยะชุมชน​
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:24:24 น. อ่าน 23 คน

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 298
วันที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2562​ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร​ ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดขยะชุมชน​ ณ​ บ้านแม่นาจร​ หมู่ที่​ 5....
โครงการอบรม “ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ 2563
 
โครงการอบรม “ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:54 น. อ่าน 0 คน

โครงการอบรม “ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบป....

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในชุมชนตำบลแม่นาจร เพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในชุมชน
 
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในชุมชนตำบลแม่นาจร เพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในชุมชน
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15:10:21 น. อ่าน 0 คน
....
กิจกรรม Big Cleaning Day 2562
 
กิจกรรม Big Cleaning Day 2562
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 15:08:44 น. อ่าน 0 คน
....
ประชุมประชาคมระดับตำบล
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:20 น. อ่าน 74 คน
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 ....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:19 น. อ่าน 162 คน
การบริหารงานขยะชุมชน อบต แม่นาจร ....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:19 น. อ่าน 179 คน
การบริหารงานขยะชุมชน....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:20 น. อ่าน 179 คน
การบริหารงานขยะชุมชน....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:54:01 น. อ่าน 192 คน
การบริหารงานขยะชุมชน....
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:20 น. อ่าน 196 คน
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๑....
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11:09:48 น. อ่าน 579 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่....
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
 
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:49:58 น. อ่าน 310 คน
อบต.แม่นาจร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เหนือหมอกและเกษตรกรจัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพดและเศษวัสดุทาง....
22 มีนาคม 60 วัน อปพร.ตำบลแม่นาจร
 
22 มีนาคม 60 วัน อปพร.ตำบลแม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:52:49 น. อ่าน 261 คน
22 มีนาคม 60 วัน อปพร.ตำบลแม่นาจร "การเป็นอาสาสมัคร คือการพาตนเองมาอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาตน ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น" ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับ https://w....
บริการเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
บริการเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:42:35 น. อ่าน 820 คน
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับ หน่วยงานราชการในอำเภอแม่แจ่ม ออกให้บริการเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงให....
ขอขอบคุณชุดเฉพาะกิจไฟป่าขุนแม่วากทุกสถานีครับ
 
ขอขอบคุณชุดเฉพาะกิจไฟป่าขุนแม่วากทุกสถานีครับ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:46:32 น. อ่าน 225 คน
ขอขอบคุณชุดเฉพาะกิจไฟป่าขุนแม่วากทุกสถานีครับ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154469337918015&id=647923014....
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:40 น. อ่าน 323 คน
วันที่ 20 เม.ย. 2560 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม ได้มาเป็นประธาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ส่วนราช....

Total 96 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
606
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,491
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-07
11:36:59pm