องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ปรับปรุงแผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
 
ปรับปรุงแผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:18:30 น. อ่าน 0 คน
....
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:52:06 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:55:28 น. อ่าน 0 คน
....
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30:39 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:07:59 น. อ่าน 0 คน
....
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36:50 น. อ่าน 0 คน
....
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:39:29 น. อ่าน 0 คน
....
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:25 น. อ่าน 0 คน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น. อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562....
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น. อ่าน 261 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม....
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:37:00 น. อ่าน 317 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ....
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16:34:42 น. อ่าน 741 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้....
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 637 คน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552....
แผนดำเนินการประจำปี  2553
 
แผนดำเนินการประจำปี 2553
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 617 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2553....
แผนดำเนินงานประจำปี 2555
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2555
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2555....
แผนดำเนินงานประจำปี 2556
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2556
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2556....
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 456 คน
แผนการดำเนินงาน 2557....

Total 17 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
211
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
11:12:36am