องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39:34 น. อ่าน 323 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559....
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31:17 น. อ่าน 291 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558....
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:45:45 น. อ่าน 326 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557....
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 528 คน
ประกาศฯ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ....
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 580 คน
ดังเอกสารแนบท้าย..................
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 531 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556....

Total 6 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
227
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:09:25pm