องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

หมอตำแย หมอตำแย
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:38:24 น. อ่าน 0 คน
หมอตำแยในหมู่บ้านชื่อ นางบอวาซุย  ทีปกรชน  อายุ  ๔๗ ปี  ที่อยู่เลขที่ ๖๓  หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  หมอตำแยคือปราญชาวบ้านที่สามารถทำคลอดให้กับหญิงมีครรถ์ที่กำลังจะคลอด  โดย....
ตีมีด ตีมีด
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:41:51 น. อ่าน 0 คน
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หัตถกรรมตีมีด โดย  นายแซโพ  สุวรรณชลธี (ปราชญ์ชาวบ้าน)


มีความรู้ด้านช่างตีเหล็ก เช่น การตีมีด ตีจอบ ตีเสียบ และขวาน

เตรียมอุปกรณ์  สำหรับช่างตีมีดมีดังนี้ ค้อน ....
สานก๋วยสลากภัตร สานก๋วยสลากภัตร
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11:29:17 น. อ่าน 0 คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หัตถกรรมสานก๋วยสลากภัตร โดย  นายอินทร  ชัยยา (ปราชญ์ชาวบ้าน)

 

มีความรู้ความสามารถในด้านจักสานสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรียน   โดยไม่สินเปลืองเงินทอง สามารถทำเองได้จาก....
สมุนไพรต้มอาบหลังคลอด สมุนไพรต้มอาบหลังคลอด
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:45:37 น. อ่าน 0 คน
ความรู้ความสามารถในด้านสมุนไพร  นางรอน  พิทาคำ  บ้านเลขที่ ๖๘/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่นาจร   ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  คือปราชญ์ขาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถด้านสมุนไพรต้มอาบหลังคลอด ใช้อาบหรืออบเพื....
จักสานก๋วยสลากภัตร จักสานก๋วยสลากภัตร
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:01 น. อ่าน 0 คน
นายอินทร  ชัยยา  อายุ ๗๒ ปี  บ้านเลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่นาจร  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ มีความรู้ความสามารถในด้านจักสารก๋วยสลากภัตร โดยไม่สิ้นเปลืองเงินทอง สามารถทำเองได้จากไม้ไผ่หรือหวาย
  &n....
ช่างตีเหล็ก ช่างตีเหล็ก
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:55:18 น. อ่าน 0 คน
นายแซโพ  สุวรรณชลธี  อายุ  ๖๔ ปี  บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่างตีเหล็กในหมู่บ้าน การตีเหล็กมีมาแต่สมัยโบราณ  เช่นการตีมีด ตีจอบเสียม และ....
จักสานเครื่องมือเครื่องใช้ จักสานเครื่องมือเครื่องใช้
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:22:05 น. อ่าน 0 คน
นายพิเชษฐ์  กระจ่างฉัตรวิไล  อายุ ๖๕ ปี  บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องจักสาร  การจักสานเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น เครื่องมือหาปลา ....
การทอผ้ากระเหรี่ยง การทอผ้ากระเหรี่ยง
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:33:31 น. อ่าน 0 คน
ผู้มีความรู้ด้านผ้าทอมือ ชื่อ นางหน่อแนบือ  สุวรรณชลธี  อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๒  บ้านแม่ซา  ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ผู้มีความรู้ด้านผ้าทอกี่ ชื่อ นางวิมล  สถิรกุลพงศ์ อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ -&....
การปักผ้า การปักผ้า
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:48:17 น. อ่าน 0 คน
นางสาวพิมประภา  ขันอาสา  บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถงานหัตถกรรม การปักผ้า เพราะการปักผ้า เป็นงานหัตถกรรม ที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่ง ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ คุณลักษณะพิเศษของการปักผ้าใ....
ยาต้มอาบหลังคลอด ยาต้มอาบหลังคลอด
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16:02:41 น. อ่าน 0 คน
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมอพื้นบ้าน โดย  นางรอน  พิทาคำ (ปราชญ์ชาวบ้าน)
ยาต้มอาบหลังคลอด

ส่วนประกอบ
1.       นางไม้สัก                 2.       ไม้หางกาน
3.       ไ....
ยาตรงพื้นบ้าน (ลดไข้) ยาตรงพื้นบ้าน (ลดไข้)
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16:30:56 น. อ่าน 0 คน
    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมอพื้นบ้าน โดย  นายทวี  พิทาคำ  (ปราชญ์ชาวบ้าน)
ยาตรงพื้นบ้าน (ลดไข้)


ส่วนประกอบ
1.      ใบค้างคาว                                2.      เ....

Total 11 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
07:34:53am