องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:31:34 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:01:32 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม๒๕๖๔)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม๒๕๖๔)
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:03:55 น. อ่าน 0 คน
....
การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16:00:27 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15:59:31 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:52 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:55:18 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:56:20 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:57:23 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:58:19 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๔
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:40:33 น. อ่าน 0 คน
....
ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๓)
 
ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๓)
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:37:01 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:38:45 น. อ่าน 0 คน
....
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันนที่ 31 ธันวาคม 2563
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันนที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:42:50 น. อ่าน 0 คน
....
การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 12:15:46 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:07:51 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12:05:07 น. อ่าน 0 คน
....
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:03:31 น. อ่าน 0 คน
....
การรายงานงบแสดงฐานนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
การรายงานงบแสดงฐานนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:53 น. อ่าน 0 คน
....
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:21:22 น. อ่าน 0 คน
....

Total 84 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
741
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,626
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-08
12:00:10am