องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283


พบผลการค้นหาจำนวน 364 เรคคอร์ด

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชิดชวน พิทาคำ-บ้านนายทวนทอง โพธะนะ บ้านแม่นาจร
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายชิดชวน พิทาคำ-บ้านนายทวนทอง โพธะนะ บ้านแม่นาจร
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:20:22 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายอดูล บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายอดูล บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:12:07 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ ๑๖
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ ๑๖
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:24:17 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพะเกร้อเจ๊ะ บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่๑๔
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพะเกร้อเจ๊ะ บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่๑๔
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:26:27 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่วาก หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่วาก หมู่ที่๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:28:08 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:29:32 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเช้าหย่อมบ้านแม่แฮน้อย บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่๓
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเช้าหย่อมบ้านแม่แฮน้อย บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่๓
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:31:18 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มะลอ หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มะลอ หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:40:46 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ ๑๙
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ ๑๙
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:45:23 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก บ้านแม่หอย หมู่ที่๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก บ้านแม่หอย หมู่ที่๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:46:59 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านแม่นาจร หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านแม่นาจร หมู่ที่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:48:38 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขอหมู่ที่๑๑-บ้านแม่ซา หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขอหมู่ที่๑๑-บ้านแม่ซา หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:50:47 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากกรมทางหลวง-บ้านนายเตง บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่๑๓ โดยวิธีเฉพาะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากกรมทางหลวง-บ้านนายเตง บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่๑๓ โดยวิธีเฉพาะ
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:52:46 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปบ้านนายจันดี) บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่๑๘ โดยวิธีเฉพาะ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปบ้านนายจันดี) บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่๑๘ โดยวิธีเฉพาะ
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:54:38 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2-2564
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2-2564
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13:51:10 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:55:02 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:56:25 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:03 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:53 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:58:37 น. อ่าน 0 คน
....

Total 364 Record : 19 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
741
เดือนที่แล้ว
4,390
ปีนี้
15,626
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.235.245.219
Server Time is : 2021-05-08
12:09:06am