องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283


พบผลการค้นหาจำนวน 385 เรคคอร์ด

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม(ไร่นายมานพ)บ้านแม่ซา ม.๒ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม(ไร่นายมานพ)บ้านแม่ซา ม.๒ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10:53:15 น. อ่าน 0 คน

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (โป่งโอเล) บ้านแม่ซา ม.๒ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานแขวนข้ามลำน้ำแม่แจ่ม (โป่งโอเล) บ้านแม่ซา ม.๒ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10:59:40 น. อ่าน 0 คน

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านแม่มุ ม.๔ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านแม่มุ ม.๔ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:03:14 น. อ่าน 0 คน

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่วาก ม.๖-บ้านแม่มะลอ ม.๙ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่วาก ม.๖-บ้านแม่มะลอ ม.๙ ต.แม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:07:01 น. อ่าน 0 คน

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่นาจรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:10:34 น. อ่าน 0 คน

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ ม.๑๖-บ้านแม่สะงะ ม.๑๕-บ้านแม่แฮเหนือ ม.๓
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ ม.๑๖-บ้านแม่สะงะ ม.๑๕-บ้านแม่แฮเหนือ ม.๓
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:04 น. อ่าน 0 คน

....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16:25:26 น. อ่าน 0 คน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ซา ม.๒-บ้านสบแม่รวม ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ซา ม.๒-บ้านสบแม่รวม ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:32:17 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่มุ ม.๔-บ้านแม่นาจร ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่มุ ม.๔-บ้านแม่นาจร ม.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:33:56 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่นาจร หมู่ที่๕ ตำบลแม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่นาจร หมู่ที่๕ ตำบลแม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:35:25 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้ำเขียว บ้านห้วยผา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้ำเขียว บ้านห้วยผา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:37:57 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ ม.๑๐-บ้านแม่สะงะ ม.๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ ม.๑๐-บ้านแม่สะงะ ม.๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:39:12 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ซา ม.๒-บ้านแม่ขอ ม.๑๑-บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ซา ม.๒-บ้านแม่ขอ ม.๑๑-บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:40:54 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หอย ม.๑๒-บ้านสบขอ ม.๑๑-บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หอย ม.๑๒-บ้านสบขอ ม.๑๑-บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:42:57 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนดินสายทางบ้านสบผาหลวง ม.๑๓-บ้านแม่เอาะ ม. ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนดินสายทางบ้านสบผาหลวง ม.๑๓-บ้านแม่เอาะ ม. ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:13 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ ม.๑๔-บ้านขุนวาก ม.๑๘ ต.แม่นาจร
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ ม.๑๔-บ้านขุนวาก ม.๑๘ ต.แม่นาจร
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:51:36 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านแม่สะงะใต้ ม.๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านแม่สะงะใต้ ม.๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:53:36 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบวาก ม.๗-บ้านขุนแม่วาก ม.๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบวาก ม.๗-บ้านขุนแม่วาก ม.๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13:54:34 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:14:42 น. อ่าน 0 คน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:29:53 น. อ่าน 0 คน
....

Total 385 Record : 20 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
235
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:32:37pm